TV Mir

Sedište: Leposavić 
 
Godina osnivanja: 2000.
 
Vrsta frekfencije: Regionalna za područje opština: Leposavić, Zvečan, K.Mitrovica, Zubin Potok, Vučitrn, Obilić, Priština, Gračanica, Lipljan i pravac prema Peći i Istoku.
 
Zemaljska pokrivenost: područje opština: Leposavić, Zvečan, K.Mitrovica, Zubin Potok, Vučitrn, Obilić, Priština, Gračanica, Lipljan...
 
Kablovska pokrivenost: Za područje opština: Leposavić, Zvečan, K.Mitrovica, Zubin Potok, Raška, Kruševac, Ribarska banja...
 
Tehničke karakteristike: Televizija Mir raspolaže ABE predajnikom 500 W koji je smešten na lokaciji Mali Zvečan i predajnikom INTEL 50W koji je smešten u Sušici, opština Gračanica, kao i predajnikom DASTO 50 W na lokaciji Kom, opština Leposavić. Televizija rasplolaže studijskim i režijskim kapacitetima za produkciju i emitovanje TV programa u skladu sa postojećim standardima. 
 
Broj zaposlenih: 9
 
Glavne emisije TV stanice su: Vesti TV Mir koje se emituje svakog dana od 16:00 i 20:00 časova, emisija kolažnog tipa Povodi koja se emituje periodično u 20:20 časova, kao i produkcija kulturnoumetničkog, sportskog i zabavnog programa.
 
Kontakti:
Direktor i glavni i odgovorni urednik:
Nenad Radosavljević
Tel: +381(0)2883165
E mail: rtvmir@gmail.com

PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni