TV Herc

Sedište: Štrpce

 
Godina osnivanja: 2003.
 
Vrsta frekfencije: Regionalna za područje opština: Štrpce, Uroševac, Štimlje, Lipljan, Gračanica, Priština, Obilić, Vučitrn, Podujevo, Mitrovica, Đakovica, Peć, Klina, Istok, Vitina, Mamuša...
 
Zemaljska pokrivenost: područje opština: Štrpce, Uroševac, Štimlje, Lipljan, Gračanica, Priština, Obilić, Vučitrn, Podujevo, Mitrovica, Đakovica, Peć, Klina, Istok, Vitina, Mamuša...
 
Kablovska pokrivenost: Za područje: Štrpce, Gračanica, Laplje selo, Preoce, Čaglaviac, Gušterica, Dobrotin, Livađe, Goraždevac, Pasjane, Parteš, Šilovo, Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok...
 
Tehničke karakteristike: Televizija Herc Puls raspolaže ABE predajnikom 500 W koji je smešten na lokaciji Piribreg, Šar planina (35 kanal UHF) i predajnikom DB 100W koji je smešten u Sušici, opština Gračanica. Televizija rasplolaže studijskim i režijskim kapacitetima za produkciju i emitovanje TV programa u skladu sa postojećim standardima. 
 
Broj zaposlenih: 8
 
Glavne emisije TV stanice su: Dnevnik RTV Herc koji se emituje svakog radnog dana (osim nedelje) od 19:00 i 22:00 časa, Jutarnji program KIM radija koji se realizuje u saradnji sa KIM radiom, emisija INDEX o mladima i visokoškolskom obrazovanju na Kosovu, intervju i dr. RTV Herc razvija i savrmeni kulturnoumetnički i zabavni program.
 
Kontakti:
Direktor: Bojan Mladenović
Tel: +381(0)29070037
E-mail: office@rtvherc.com
 

Galerija - TV Herc 1

PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni