PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE NA KONKURS ZA TRI NAJBOLJE NOVINARSKE PRIČE
24/03/2020|Autor: Administrator|
|

BIRN Kosova produžuje rok za prijave na konkurs za najbolje tri priče u oblasti energetske efikasnosti, okoline i klimatiskih promena

Balkanska istraživačka mreža, BIRN Kosovo, u partnerstvu sa TV Mreža, ERA grupom i Bankwatch-om produžuju rok za prijavljivanje na konkurs za tri najbolje novinarske priče objavljene na televiziji, u štampi i na internetu na temu energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, klimatskih promena i uticaja životne sredine na zdravlje ljudi, do 31-og marta 2020. god

Ova nagrada se dodeljuje u sklopu projekta „Evropeizacija Kosovske agende za zaštitu životne sredine“, koji podržava Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Prva priča biće nagrađena sa 1,000 evra, druga priča sa 800 evra a treća sa 500 evra.

Stručni žiri sastavljen od urednika / novinara i stručnjaka iz ovih oblasti proceniće priče po osnovu:

  • značaja priče i uticaja koji je ostvarila u društvu;
  • uključivosti, potrebnih resursa i kvaliteta istraživanja; 
  • bavljenja do sada neobrađenim temama u oblasti energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, klimatskih promena i uticaja životne sredine na zdravlje ljudi;
  • uključivanja zajednica i marginalizovanih grupa u priču - ekološke pravde;
  • dubokog oslikavanja aktuelnih okolnosti na Kosovu, u vezi sa oblastima energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, klimatskih promena i uticaja životne sredine na zdravlje ljudi;
  • Kvalitet upotrebljenih fotografija i ilustracija takođe će se ocenjivati u pričama objavljenim na internetu i u novinama;
  • U TV ili internet TV pričama takođe će se oceniti kvalitet slike i kreativnost u realizaciji priče.

Ko se može prijaviti?

Sve objevljene priče u kosovskim medijima, dok objavljene priče u medijima imaju prednosti na članovima kao SŠK-a i NKM-a.

Konkurenti se podstiču da uz priče dostave i kratak opis priče i uticaj koji je ista imala nakon objavljivanja.

Priče moraju da su objavljene u intervalu od 1. februara 2019. do 29. februara 2020.

Sve prijave za Nagradu za energetiku i životnu sredinu na Kosovu, u okviru projekta „Evropeizacija Kosovske agende za zaštitu životne sredine“, biće primljene do 31. 03. 2020, do 23:59 h, na e-mail adresi: euawardskosovo@birn.eu.com.

* Nepotpune prijave ili prijave poslate nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Sva pitanja u vezi sa Nagradom za energetiku i životnu sredinu mogu se uputiti na gorenavedenu E-mail adresu do 15. 03. 2020. u 23:59 h.


PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom