Od 16. do 22. maja organizuju se „Dani zelene energije 2022"
13/05/2022|Autor: Administrator|
|

Od 16. do 22. maja organizuju se „Dani zelene energije 2022"

 

Od 16. do 22. maja biće organizovani „Dani zelene energije 2022“, inicijativa koja je deo projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a realizuju BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, ERA Grupa i TV Mreža.

Projekat „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“ podržava proaktivno učešće kosovskog civilnog društva, medija i ekoloških aktivista u reformi politike i donošenju odluka u vezi sa energijom, životnom sredinom i javnim zdravljem.

Cilj projekta je da pomogne Kosovu da ekološke politike približi propisima EU i da ojača dijalog između organizacija civilnog društva, medija, aktivista i javnog sektora.

Dani zelene energije predstavljaju niz aktivnosti koje BIRN i njegovi partneri organizuju po drugi put za redom, kao deo projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“. Svrha višednevne aktivnosti DZE-a je da široj publici, a posebno važnim zvaničnicima, ukaže na značaj i dužnu pažnju koju treba pokloniti pitanju energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i javnog zdravlja.

U 2021. godini DZE je svakako bila jedna od najjačih i najvažnijih projektnih aktivnosti. U rasponu od 10 dana, BIRN Kosovo i njegovi partneri organizovali su jednu lokalnu konferenciju, jednu regionalnu konferenciju i jednu međunarodnu konferenciju na visokom nivou o različitim važnim temama vezanim za energetsku efikasnost Kosova i budućnost zelene energije. Kao deo DZE 2021, organizovana su i dva dijaloga sa mladima iz Peći i Đakovice i biciklistička tura u Peći, kao aktivnost za podizanje svesti o čistom vazduhu i održavanju biciklističkih staza.

Ove godine, u sklopu DZE organizovaće se brojne aktivnosti koje će doprineti najboljim praksama zelene energije na Kosovu.

16. maja u okviru „Dana zelene energije 2021“ biće objavljen dokumentarni film „Helm n'ajër, Helm n'ujë” (Otrov u vazduhu, otrov u vodi), koji ima za cilj da ukaže na značaj i istinu koja je neophodna za energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine i javnosti. Projekcija dokumentarnog filma održaće se 16. maja 2022. godine u Evropskoj kući u Prištini sa početkom u 16.30 časova.

17. i 20. maja, partneri na projektu organizovaće dva dijaloga sa mladima iz opština Peć i Đakovica. Svrha sastanaka za dijalog biće promocija najboljih praksi na polju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

BIRN će 18. maja objaviti duži članak o životnoj sredini na Kosovu, ali će takođe objaviti i kratke članke i televizijske debate tokom Dana zelene energije, kao i kratke informativne video zapise.

BIRN će 19. maja organizovati konferenciju na visokom nivou u okviru „Dana zelene energije 2022“.

Na ovoj konferenciji, BIRN Kosovo će predstaviti pozicioni dokument pod nazivom „Nacionalni energetski i klimatski plan Kosova (NEKP)“. Ovaj pozicioni dokument prolazi kroz pet glavnih stubova energetske politike Evropske unije. Ovi stubovi uključuju energetsku sigurnost i poverenje, potpuno integrisano energetsko tržište, energetsku efikasnost, dekarbonizaciju privrede i inovacije. Na osnovu ovih stubova, pozicioni dokument predstavlja izazove i potrebe Kosova, da se pozabavi ovim oblastima na putu ka postizanju dekarbonizacije do 2050. godine. Pozicioni dokument takođe upućuje preporuke Vladi Kosova za postizanje ciljeva dekarbonizacije privrede do 2050. godine, shodno nacionalnim planovima.

Na samom kraju, 22. maja 2022. godine, partneri na projektu će organizovati jednu aktivnost za animiranje mladih. U gradu Peći, mladi će zasaditi drveće u narušenim urbanim sredinama, bez zelenila.

Ovaj tekst je objavljen uz podršku Evropske unije na Kosovu. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost BIRN Kosovo i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije na Kosovu.


 

 


PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Koreni