MLADI ISKLJUČUJU PREDUZETNIŠTVO
08/11/2016|Autor: Administrator|
|

Mladi iz sedamnaest opština na Kosovu veruju da je državni sektor najbolja prilika za zaposlenje, dok većina smatra da bi se razvojem privatnog sektora poboljšala sveukupna socio-ekonomska situacija rezultati su istraživanja sprovedenog u okviru projekta “Podsticanje preduzetništva mladih“.
Projekat se sastojao iz istraživanja i medijske kampanje, koji su za cilj imali analizu trenutne situacije u kojoj se mladi Srbi nalaze, kao i definisanje potencijala i prepreka za započinjanje sopstvenog biznisa.
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 532 ispitanika, a ciljna grupa tokom istraživanja bili su pripadnici srpske manjinske zajednice na Kosovu starosti od 18 do 35 godina starosti. Na osnovu istraživanja, najveći broj ispitanika, gotovo njih polovina (48%), šansu za svoje zaposlenje vidi u državnom sektoru, 28 procenata ispitanika šansu za svoje zaposlenje vidi u pokretanju sopstvenog biznisa, dok 23 procenata ispitanika šansu vidi u privatnom sektoru.
Osim nedostatka kapitala, nepoznavanja pravne regulative, složene administrativne procedure, mladi koji na Kosovu žive isključuju preduzetništvo kao jedan od načina da sami ostvare nešto, već oslanjajući se na porodicu i državu slepo prate zastarele tokove.
Svetlana Rakić menadžer projekata smatra da je od izuzetnog značaja podsticanje preduzetništva mladih i stvaranje ambijenta koji im omogućava pokretanje biznisa , ne samo za njihovo zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje i autonomiju, već i za celokupni ekonomski i društveni razvoj.
“Uspehom projekta možemo smatrati to što je obrađena aktuelna i bitna tema, kojom se niko nije detaljno pozabavio. Takođe, interesovanje za omladinsko preduzetništvo će, nadamo se, pokrenuti srodne aktivnosti u narednom periodu. Sam izveštaj istraživanja je kvalitetno urađen i relevantan dokument koji može poslužiti za donošenje novih strategija i razvoj programa institucija i organizacija, kako OCD, tako i donator”, smatra Rakićeva.
Rakićeva kaže da su ciljevi Centra za treninge i usavršavanje da poboljšaju usvole u kojima žive mladi. Zbog toga, kako ističe, u njihov centar dolaze i mladi i stariji koji žele da započnu neki posao. Završna aktivnost projekta bila je konferencija na koju su pozvani relevantni akteri. Međutim, slab odziv govori o potrebi da se aktvnost ponovi u adekvatnijem trenutku.
“Planira se izrada plana za nastavak inicijative za podsticanje i promociju omladinskog preduzetništva kako pripadnika srpske zajednice, tako i svih mladih na Kosovu i preduzetništva uopšte. Trenutno radimo na planiranju naredne donatorske konferencije i doradi sažetog predloga praktične politike na osnovu komentara i sugestija učesnika konferencije”, kazala je Rakićeva.
Medijski partner na projektu bila je RTV Kim iz koja je medijski propratila aktivnosti istraživanja. Emitovanjem okruglih stolova I javnih debata na temu preduzetništva mladih, kao i reportažama o uspešnim preduzetnicima sa teritorije Kosova, javnost je upućena na problem sa kojim se susreću mladi preduzetnici.
Projekat “Podsticanje preduzetništva mladih“ zajednički realizuju Centar za treninge i RTV Kim, uz finansijsku podršku KFOS-a.
 

PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom