Cpt: u fokusu briselskog dijaloga političke, a ne životne teme
05/08/2016|Autor: Administrator|
|

CPT: u fokusu briselskog dijaloga političke, a ne životne teme

ČAGLAVICA, 5. avgust –  Istraživanje ''Briselski sporazum – neobrađene teme''  koje sprovodi Centar za mir i toleranciju, u saradnji sa RTV Herc u Štrpcu pokazuje da postoji veliki raskorak između želja, interesa i stavova  srpskih društvenih činilaca na Kosovu u odnosu na stavove srpske političke elite, kako u Beogradu, tako i u Prištini.

“Teme koje su građanima najviše bitne nisu na adekvatan način bile obrađene u okviru Briselskog dijaloga, jer su se Priština i Beograd više bavile političkim stvarima, štriklirajući tako svoje obaveze prema Evropskoj uniji, a ne suštinskim i životnim pitanjima”, rekao je gostujući u programu Radija Kim izvršni direktor Centra za mir i toleranciju Nenad Maksimović I ukazao na niz primera kršenja elementarnih ljudskih prava i slučajeve institucionalne diskriminacije.

U istraživanju i javnim debatama sprovedenim u okviru projekta simoblično nazvanog “Slon u sobi”   su  analizirani propisi  koji se odnose, između ostalog,  na  pravilnu  upotrebu srpskog jezika u prevodima zakona na Kosovu, nezavisni TV kanal  na srpskom jeziku, kao  i na  zapošljavanje Srba u javnim preduzećima i institucijama . U oblasti ekonomskog razvoja analizirano je stanje  nezaposlenosti, ekonomske izolovanosti, donatorske politike i investitorske klime.

Kako je zaključeno, priznavanje diploma na svim obrazovnim nivoima, integracija  kao strah srpske zajednice i menadžment  u obrazovanju  su ključna pitanja koja se tiču budućnosti obrazovnog sistema srpske zajednice na Kosovu.

Istraživanje je dalo I odgovarajuće preporuke.

“Tako, na primer, u pogledu prava na upotrebu jezika kosovskom zakonodavcu smo savetovali da je neophodno da se izvrše izmene i dopune postojećeg zakona da bi se sprečili slučajevi ambivalentnog tumačenja propisa i inicirali da se u tekst ugradi odreba o korišćenju ćirilice u službenoj upotrebi na Kosovu, kao pisma sprske zajednice”, navodi Maksimović.

U projektu su predložene su  druge konkretne mere od značaja za princip ravnopravnosti građana,  a jedna od njih je da se javni oglasi vezano za posao,  obavezno objavljuju u elektronskim medijima na srpskom jeziku, a ne, kako je sada regulisano zakonom, u dnevnim novinama na srpskom,  budući da takva izdanja na Kosovu ne postoje. 

Projekat “Briselski dijalog – neobrađene teme” je podržala Kosovska fondacija za otvoreno društvo u okviru programa '' Zastupanje i uključivanje građana u donošenju odluka kroz analizu i proaktivno novinarstvo''.

Cilj ovog projekta je da doprinese rešavanju problema srpske zajednice na Kosovu u okviru tema koje Briselski sporazum ne obrađuje ili nedovoljno obrađuje. Takođe, projektni zadatak je  bio I to da se poveća uticaj samih građana na rešavanje problema  u oblasti zaštite prava manjinskih zajednica, razvoja ekonomije i budućnosti obrazovanja.

VideoPROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom