ŽENSKA PRAVA I BRISELSKI SPORAZUM
12/10/2016|Autor: Administrator|
|

ŠILOVO, 12. oktobar - Nevladina organizacija „Žensko pravo“ u Kosovskoj Mitrovici, završava projekat „Ženska prava i briselski sporazum“, koji se sprovodi na severu Kosova. Cilj projekta je da se putem ankete istraže stavovi žena o tome da li i kako briselski sporazum ima dejstvo na njih i da li su pitanja koja pogađaju ženu pokrenuta kroz briselski dijalog. 
Prema rečima predsednice ove organizacije Ružice Simić, u okviru projekta organizovano je više tribina, nekoliko fokus grupa, a istovremeno je obavljeno anketiranje blizu 500 žena u vezi sa razumevanjem briselskog sporazuma. 
“Anketiranje je pokazalo da žene na severu Kosova ne znaju dovoljno o briselskom sporazumu, čak 68 odsto ispitanica smatra da nemaju tačnu informaciju šta je dogovoreno u Briselu, smatraju da dobijaju filtrirane informacije i različita tumačenja od strane dva aktera, Beograda i Prištine, koji učestvuju u briselskom dijalogu”, rekla je Ružica Simić u Jutarnjem programu RTV Puls.
Takođe, ankete su pokazale i koje teme bi žene želele da budu bolje uređene briselskim sporazumom. 
“Njih najviše brinu bezbednost, pravo na povratak, obrazovanje njihove dece. Pitanja koja nisu ni obuhvaćena briselskim sporazumom su ravnopravnost, nasilje u porodici, mali broj zastupljenosti žena u politici, na rukovodećim radnim mestima. Prema anketama, žene smatraju da takva pitanja briselskim sporazumom neće ni biti unapređena”, kaže Ružica Simić. 
Porojekat se poklapa sa donošenjem novih zakona na Kosovu, koji se tiču ljudskih prava. Simićeva smatra da su mnogi zakoni napisani dobro, ali da je problem u tome što se ne poštuju dovoljno. 
“Veoma je važno poznavanje lokalnih propisa, odnosno zakona koji uređuju pitanja i žena i svih građana. Zato smo kroz ovaj projekat sproveli i prezentaciju tri kosovska zakona koji su doneti prošle godine, a to su zakoni o rodnoj ravnoprtavnosti, protiv diskriminacije i zakon o narodnom advokatu, odnosno ombudsmanu”, rekla je Simićeva. 
Projekat „Ženska prava i briselski sporazum“, koji će biti završen tokom oktobra, sprovodi se u partnerstvu sa medijskom kućom Radio Kosovska Mitrovica, a finansiran je od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo. 
 

VideoPROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom