UNS i DNKiM: Odgovornost za nezakonit izbor direktora RTK2
05/07/2016|Autor: Administrator|
|

UNS i DNKiM: Odgovornost za nezakonit izbor direktora kanala na srpskom Radio-televizije Kosova

Gračanica - Beograd, 5 jul 2016

Udruženje novinara Srbije (UNS) sa svojim ogrankom na Kosovu Društvom novinara Kosova i Metohije (DNKiM) traži smenu odgovornih za kršenje zakona pri izboru direktora kanala na srpskom jeziku Radio-televizije Kosova (RTK2). UNS na Kosovu je Bord RTK na vreme upozorio i protestom ukazao članovima Borda na nepravilnosti u izboru direktora RTK2.

Uprokos tome, Bord RTK svesno je prekršio Zakon o RTK i na funkciju direktora RTK2 izabrao kandidata koji  ne ispunjava zakonske uslove za tu poziciju, što je potvrdila i inspekcija Ministarstva za rad u Vladi Kosova koja je, na osnovu žalbe jednog od kandidata, donela odluku o poništenju konkursa za direktora ovog kanala.UNS i DNKiM podsećaju da, po Zakonu o RTK, Bord formira ad hoc grupu koja ima zadatak da tom istom Bordu predloži kandidate za direktora kanala na srpskom jeziku, a čiju većinu treba da čine predstavnici srpske zajednice, medijski eksperti i istaknuti predstavnici civilnog društva, što nije poštovano.

UNS i DNKiM i ovom prilikom podsećaju da zahvaljujući svojevremenom pristanku političkih predstavnika Srba na Kosovu srpska zajednica nije dobila nezavistan kanal na maternjem jeziku, a zašta su se UNS i DNKiM izborili prilikom pregovora u Beču 2007. godine. Pravo na nezavisan televizijsi kanal koji bi svojim signalom pokrivao celu teritoriju Kosova i Metohije garantovano je i Ustavom Kosova. Nasuprot tome, donet je Zakon o RTK2 koji institucijama Srba na Kosovu ne obezbeđuje samostalni izbor menadžmenta, upravljanje kanalom i nezavisno finansiranje.

UNS i DNKiM traže od političkih predstavnika kosovskih Srba, institucija države Srbije i međunarodnih organizacija da se izbore za realizaciju Ustavom garantovanih prava srpskoj zajednici na nezavisni televizijski kanal.


PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom