STAVOVI ALBANACA: OSEĆAMO SE BEZBEDNO, NIKO NAS NE UZNEMIRAVA
25/11/2016|Autor: Administrator|
|

MIKRO NASELJE, SEVERNA MITROVICA – Nevladina organizacija Humani centar u Mitrovici u saradnji sa partnerskom multietničkom organizacijom za razvoj i trening MODT, nastavlja sa realizacijom projekta čiji je cilj da istraži stavove Albanaca o bezbednosti na severu Kosova nakon potpisivanja briselskog sporazuma. Kako pokazuju dosadašnje ankete, Albanci koji žive na severu Kosova osećaju se bezbedno.
Anketiranje albanskog stanovništva nastavljeno je i u Mikro naselju, opština Severna Mitrovica. Mikro naselje je mešovito mesto, naglašava predstavnik Humanog centra u Mitrovici Darko Stanković.
“Trenutno se nalazimo u severnoj Mitrovici, u Mikro naselju. Istraživanje se sprovodi bez ikakvih problema, kao što je bio slučaj i u prethodnim opštinama. Saradnja između anketara i ispitanika odvija se planu”, kaže Stanković za Puls.
Sa ovim je saglasan I predstavnik MODT-a Aziz Hetemi.
“Kao i obično, Albanci nam izlaze u susret i pristaju da odgovore na pitanja iz ankete”, kaže Aziz Hetemi.
Istraživanje se sprovodi putem anonimne ankete, a građani opštine Severna Mitrovica albanske nacionalnosti imaju priliku da ukažu na činjenice i okolnosti od kojih zavisi njihov bezbedan život na severu Kosova.
Prilikom rada na terenu angažovano je pet anketara koji dolaze iz srpske i pet anketara iz albanske zajednice. Oni rade zajedno u grupama i prilikom anketiranja nemaju nikakvih problema.
“Saradnja između anketara i ispitanika je dobra, kao što je bilo i do sada”, kaže anketar Danilo Vasić.
Po rečima lokalnog albanskog stanovništva, oni nemaju bezbednosne probleme, što se tiče srpskog stanovništva. Slobodno se kreću po srpskim sredinama i niko ih ne uznemirava.
Projekat istraživanja stavova Albanaca na severu Kosova o bezbednosti nakon potpisivanja briselskog sporazuma finansijski je podržala kosovska Fondacija za otvoreno društvo, a sprovodi se u saradnji sa Televizijom Puls.

VideoPROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom