SPROVESTI ISTRAGU O NESTALIMA
14/01/2015|Autor: Administrator|
|

GRAČANICA, 14.januar - Društvo novinara Kosova i Metohije (DNKIM) i Udruženje novinara Srbije (UNS) podržavaju rad Savetodavne komisije za ljudska prava UN koja je nedavno ocenila da Unmik nije sproveo efikasnu istragu u slučajevima vezanim za trgovinu organima.
Kako je saopšteno Društvo novinara Kosova i Metohije (DNKIM) i Udruženje novinara Srbije (UNS) traže od Unmika, Euleksa i institucija u Prištini da postupe po preporukama Komisije, sprovedu istrage o ubijenim i nestalim, krivce kazne i daju pravičnu nadoknadu porodicama žrtava.
„Pokazalo se da za kidnapovanja i ubistva nije sprovedena čak ni minimalna istraga, a u slučajevima gde su postojali svedoci i ukazano na potencijalne počinioce niko od njih nikada nije saslušan“, navodi se u saopštenju.
DNKiM i UNS skreću pažnju da su jasno ustanovljeni propusti u policijskom i pravosudnom radu Unmika i kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i u slučajevima nestalih i ubijenih novinara.
Novinarska udruženja pozivaju Specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN da javno saopšti šta je uradio po objavljivanju ovakvih zaključaka Komisije.
Međunarodne policijske snage i pravosuđe posedovali su evidenciju o kidnapovanju dopisnika „Politike“ i „Jedinstva“ Ljubomira Kneževića, radnika RTS-a u Prištini Mila Buljevića, novinara srpske redakcije Radio-televizije Kosova Marijana Melonašija, ali ništa nisu preduzeli kako bi se saznala njihova sudbina.  
Komisija je u slučaju kidnapovanja Kneževića 6. maja 1999. u Vučitrnu, navela da je posebno zabrinjavajuće da se u policijskoj dokumentaciji pominju dva moguća počinioca i ukazuje na još devetoro osumnjičenih, ali da policija nije ni pokušala da te osobe ispita.
 Buljevića su, prema svedočenju očevidaca, 25. juna 1999. godine u Prištini kidnapovali ljudi u uniformama OVK, dok se za kidnapovanje Marijana Melonašija navode dva datuma 6. odnosno 9. septembar 2000. godine i da se policija prvi put zainteresovala za taj zločin 2005. godine kada je samo unela podatke u svoju bazu i zatvorila slučaj. Komisija ističe da policija nije posetila Melonašijev dom u Prištini niti otišla na njegovo radno mesto RTK, ispred kog je kidnapovan. Istraga je izostala uprkos verovatnoći, navodi Komisija, da se radi o „politički motivisanom nasilju“.
Na rezultate istrage o istrazi koju radi Komisija čeka se u slučaju ubistva Aleksandra Simovića, novinara i prevodioca koji je nestao 21. avgusta 1999. godine u Prištini i čiji je deo posmrtnih ostataka pronađen  u selu Obrinje kod Glogovca.
DNKiM i UNS pozivaju Komisiju da, iako je rok za žalbe istekao, poseban napor ulože i detaljno istraže kršenje ljudskih prava postupanjem policije i pravosuđa na Kosovu u slučaju nestanka novinara Radio Prištine Ranka Perenića i Đura Slavuja 21. avgusta 1998. godine i ubistva fotoreportera Momira Stokuće 21. septembra 1999. godine.
Komisija preporučuje Unmiku da od Euleksa i drugih nadležnih organa na Kosovu traži da se krivične istrage sprovedu, počinioci procesuiraju, javno prizna odgovornost Unmika za neefikasnost istraga, izvini porodicama i da im se isplati pravična nadoknada za pričinjenu patnju i duševnu bol.
DNKiM i UNS smatraju da je potrebno da se o propustima UNMIK-a i ukupnim nalazima Komisije govori i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Izvor: KIM radio

 

ЕFЈ i brојni mеdiјi prеnеli zаhtеv dа sе istrаžе kidnаpоvаnjа i ubistvа nоvinаrа nа Kоsоvu 

16.januar 2015.

 
Еvrоpskа fеdеrаciј nоvinаrа (ЕFЈ), rеgiоnаlni оgrаnаk Меđunаrоdnе fеdеrаciје nоvinаrа, kоја zаstupа višе оd 320.000 nоvinаrа iz 40 zеmаlја, оbјаvilа је nа svојој intеrnеt strаnici sаоpštеnjе Društvа nоvinаrа Kоsоvа i Меtоhiје (DNKiМ) i Udružеnjа nоvinаrа Srbiје (UNS) pоvоdоm оdlukа Sаvеtоdаvnе kоmisiје zа lјudskа prаvа Uјеdinjеnih nаciја u Prištini.
ЕFЈ је prеnео sаоpštеnjе DNKiМ i UNS-а nа еnglеskоm јеziku http://europeanjournalists.org/blog/2015/01/15/uns-demands-investigation-into-missing-and-murdered-journalists-in-kosovo/.
Sаоpštеnjе DNKiМ i UNS-а јučе su prеnеli svi vоdеći mеdiјi nа srpskоm јеziku nа Kоsоvu i Меtоhiјi kао i vеliki brој mеdiја u cеntrаlnој Srbiјi pоput RТS-а, RТV-а, Fоnеtа i mnоgih dugih.
U sаоpštеnju su nоvinаrskе оrgаnizаciје zаtrаžilе оd UNМIK-а, ЕULЕKS-а i prištinskih instituciја dа pоstupе pо prеpоrukаmа Sаvеtоdаvnе kоmisiје zа lјudskа prаvа Uјеdinjеnih nаciја u Prištini i sprоvеdu istrаgе о ubiјеnim i nеstаlim, krivcе kаznе i dајu prаvičnu nаdоknаdu pоrоdicаmа žrtаvа.
 
DNKiМ i UNS su u sаоpštеnju pоzvаli i Spеciјаlnоg prеdstаvnikа gеnеrаlnоg sеkrеtаrа UN nа Kоsоvu dа јаvnо sаоpšti štа је urаdiо pо оbјаvlјivаnju оvаkvih zаklјučаkа Kоmisiје. 
 
 

Izvor: DNKiM saopstenje

 


PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom