Poziv za novinare i aktiviste
06/07/2018|Autor: Administrator|
|

Poziv za novinare i aktiviste

Nevladina organizacija LINK poziva sve zainteresovane novinare kao i građane i aktiviste da se prijave na konkurs za izradu 3 novinska članka i 3 op-ed-a na temu civilne registracije i pristupa dokumentima na Kosovu.

Izrada članaka plaćaće se 162€ po članku, dok će se izrada op-ed-a plaćati 81€.

                Novinski članci treba da ispune sve standarde profesionalnog novinarstva i prenesu ljudske priče i činjenice, dok se op-ed-i mogu baviti analizama činjenica i ličnim stavovima autora na ovu temu.

                Problemi sa civilnom registracijom i pristupom dokumentima pogađaju znatan deo pripadnika nevećinskih zajednica na Kosovu i naša namera je da problematizujemo ovu temu u javnosti. Nevladina organizacija LINK je već izradila detaljan izveštaj o problemima sa civilnom registracijom koji obuhvataju i nepriznavanje bračnog statusa, probleme sa registracijom smrti/rođenja, probleme sa prijavom prebivališta i taj izveštaj će biti dostupan dobitnicima ovog konkursa pre javnog objavljivanja dokumenta. Očekuje se da dobitnici izrade svoje članke i op-ed-e na osnovu sopstvenih, a li i na osnovu nalaza ovog izveštaja.

Novinski članci

Svi novinari zainteresovani za izradu članaka na temu civilne registracije treba da nam pošalju:

  • CV
  • Linkove članaka koje su izradili a koji su najpribližniji temi civilne registracije ili generalno problema građana koji nastaju zbog neefikasnosti administracije

Od dobitnika će se očekivati da izrade članak od najmanje 1500 reči sa svedočenjima građana koji su se susretali sa problemima pri dobijanju dokumenata (prvenstveno identifikacionih) i objašnjenjem kako je nemogućnost dobijanja kosovskih dokumenata uticala na njihov svakodnevni život.

Op-ed

                Op-ed može pisati svaki zainteresovani građanin, bez obzira na obrazovni profil, zanimanje ili godine radnog iskustva. Svako zainteresovan za izradu op-ed-a na temu civilne registracije i pristupa dokumentima na kosovu nam treba poslati:

  • Motivaciono pismo u kojem objašnjava svoj interesovanje za ovu temu i ovu formu građanskog aktivizma

Op-ed treba da bude u formi analitičkog eseja kojim se argumentuje jedinstveno mišljenje autora o zadatoj temi. Op-ed treba da sadrži najmanje 1000 reči.

Vaše prijave potrebno je dostaviti na adresu office@linkkosovo.org najkasnije  do 15.07.2017. Sva dodatna pitanja možete uputiti na: mrakic@linkkosovo.org

Ovaj konkurs deo je projekta „Sporazum o matičnim knjigama: tiha voda briselskog brega“ koji finansira Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) a sprovode nevladina organizacija Local Initiative LINK i Nezavisna TV Mreža.


PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom