ODRŽANA PANEL DISKUSIJA U SEVERNOJ MITROVICI
28/02/2018|Autor: Administrator|
|

SEVERNA MITROVICA, 28.februar - Panel diskusija “Under Construction” na kojoj su učestovali predstavnici uglavnom srpskih nevladinih organizacija sa severa i juga Kosova održana je danas u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici. Da bi se rešili nagominalni problemi, neophodno je udruživanje građana i jači uticaj i saradnja civilnog drutštva sa institucijama na lokalnom nivou, opšti je zaključak sa diskusije. 
Panel diskusija Under Construcion započela je projekcijom dokumentarnog filma “Pokreni se i poguraj” u produkciju Omonije iz Gračanice u kojima su na medijski atraktivan način predstavljeni neki od najbitnijih aspekata projekata podržanih od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo u prošloj godini. Kroz više realizovanih projekata uočljivo je da su građani I njihove potrebe s jedne strane i aktivnosti institucija nastalih na osnovu Briselskog dijaloga s druge još uvek daleko jedno od drugog.
Na prvom panelu na kojem su učestovli predstavnici Centra za zastupanje demokratske kulture, Radio Mira, Instituta za teritorijalni ekonmomski razvoj I Centra za mir I toleranciju zaključeno je da su dogovori iz Brisela od početka velika nepoznanica za građane, a ključne institucije, poput pravosudnih, još uvek nefunkcinalne. Takođe, postoji niz važnih pitanja koja bi trebalo, a nisu, postaviti u agendu Briselskog procesa
Na panelu na kojem se govorilo o aktivizmu, zastupanju i učešću građana sagovornici iz  Sinergije, Nove društvene inicijative, Aktiva, kao i iz Ekološko medicinske ekspertske grupe i  Televizije MItrovica zaključili su da su građani ključni faktor društvenih zbivanja i kritički se osvrnuli na doprinose nevladinog sektora koji mora da bude aktivniji u kontinuitetu, a ne samo tokom perioda implementacije projekata. 
Kosovsko društvo je još uvek duboko podeljeno, ali postoji mnogo stvari koje ljude vezuju, od problema, a danas je prvi nezaposlenost, do želje  za boljim uslugama, posebno u oblasti školovanja i zdravstva, zaključeno je na panelu kojem su prisustvovali predstavnici Radio Kima, Radio Televizije Herc, Centra za medijaciju i Komunikacije za razvoj društva.  Simbol podela, kako između Srba i Albanaca, ali isto tako i Srba između sebe je sigurno glavni most na Ibru, o kojem se takođe govori u Briselu, a do građana sa jedne i druge obale stiže malo informacija
Panel diskusija je sublimirala rezultate projekata organizacija podržanih od KFOS-a u prošloj godini u okviru programa “Rikonekting Mitrovica” čiji je cilj obnavljanje pokidanih i stvaranje novih veza između građana Kosova.
 

VideoPROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom