NA SEVERU NE PLAĆAJU STRUJU, NA JUGU IZMIRUJU RAČUNE
26/11/2016|Autor: Administrator|
|

ČAGLAVICA, 26.novembar - Građani sa severa Kosova ne plaćaju redovno komunalne usluge, pokazuje Istraživanje koje su sproveli NVO Radio Mir, RTV Mir i Tim za društvena istraživanja. Sa druge strane, većima meštana centralnog Kosova, uprkos čestim restrikcijama vode i struje, svoja dugovanja izmiruje na vreme.
Na upitnik, koji je urađen u okviru projekta “Pitajmo sever”, odgovaralo je 500 građana koji su ocenjivali kvalitet usluga električne energije, vodosnabdevanja i kanalizacije i odnošenje smeća. Kvalitet usluga u četiri opštine na severu ocenili prosečnom  ocenom - tri.
Istraživanje je pokazalo da je snabdevanje električnom energijom, koje građani na severu Kosova dobijaju od kompanije Elektro Sever, u opštinama Zubin Potok, Leposavić, Zvečan i Severna Mitrovica uglavnom stabilno, osim kada dođe do kvarova. 
“Problemi kada je u pitanju elektro snabdevanje posebno se odnosi na seoska domaćinstva gde postoji zastarela mreža”, kaže Sanja Sovrlić rukovodilac istraživačkog tima. 
Iako se verbalno zalažu za zdravu životnu sredinu, čak 65 odsto ispitanih građana u opštinama na  severu Kosova priznaje da komunalni otpad odlaže na divljim deponijama.  Građani na severu Kosova ove usluge trenutno ne plaćaju a razlozi za to su očigledno političke prirode, kaže Sanja Sovrlić.
“Iako smo mi očekivali da su u pitanju samo obični servisi  i čije plaćanje mogu podstaći ti donosioci odluka odnosno predstavnici tih preduzeća, ispostavilo se da su i ove teme u tesnoj sprezi sa politikom. Kada je u pitanju snabdevanje električnom energijom samo 10 odsto ispitanika, kaže da redovno izmiruje dugovanje za struju. Dok 90 odsto njih ima dugovanje za godinu, tri godine”, ističe Sovrlićeva. 
Iako se često suočavaju sa restrikcijama vode i struje meštani na centralnom Kosovu svoje račune KEDS-u uglavnom plaćaju na vreme. 
“Redovno plaćam, a nisam zadovoljna, pogotovu kada je voda u pitanju. Sa strujom je situacija nešto bolja odnosno dobra. Što se vode tiče situacija je katastrofalna. Kao prvo, postoje naznake da je hemijski i bakteriološki neispravna, ne pijemo je, koristimo je samo za kupatilo. Sa druge strane, česti su i nestanci vode zbog kvarova”, kaže Momirka Čanković iz Gračanice. 
“Struju plaćam. Međutim, u selu u kome živim nema gradske vode, a odnošenje smeća  ne plaća celo selo”, kaže Viktorija Živković iz Batusa.  
“Struju po četiri sata nemamo, a što se vode tiče, već 15 godina unazad dva sata ima, četiri nema”, kaže Zorica Stanisavljević.
Problemi u vezi vodosnabdevanja i kanalizacije su različiti od opštine do opštine. 
U Leposaviću su, na primer, česti kvarovi, a kanalizaciona mreža je dotrajala. U Severnoj Mitrovici se građani žale na neprijatne mirise dok u Zvečanu imaju problema sa izlivanjem otpadnih voda.
Najveći problem imaju u Zubinom potoku gde uopšte ne postoji kanalizaciona mreža, podaci su do kojih su Mir i Tim za društvena istraživanja došli u okviru projekta Pitajmo sever koji je realizovan uz podršku Kfosa.
 

VideoPROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom