Mladi sa severa Kosova žele da napuste zavičaj
05/07/2016|Autor: Administrator|
|

MLADI SA SEVERA KOSOVA ŽELE DA NAPUSTE ZAVIČAJ

SEVERNA MITROVICA, 5.jul – Više od 80 odsto mladih starosti od 15 do 30 godina iz opština na severu Kosova želi da napusti svoj zavičaj, pokazuje istraživanje “Mladi se pitaju” koje je nedavno objavio Omladinski edukativni klub Sinergija. Od tog broja, svaki treći ispitanik kaže da bi otišao zauvek, nešto više od 40 odsto njih bi otišlo na duže vreme,  a svaki četvrti na kraći vremenski period.

“Činjenica je da i pored ogromnih sredstava koja se izdvajaju za unapređenja položaja mladih na severu Kosova, ali i na celom Kosovu, broj onih koji odlaze sa ovih prostora je svakoga dana sve veći i veći”, kaže istraživač na projektu Igor Simić iz Sinergije.

Razlozi za nezadovoljsto mladih vide se u listi problema koji ih pogađaju, a to je na prvom mestu nezaposlenost, siromaštvo, loš obrazovni sistem, zatim nasilje u porodici i kriminal među mladima.

“Društveno patološke pojave sa kojima se suočavaju mladi na Severu su veoma prisutne. Među njima se posebno ističu kockanje, zloupotreba alkohola, cigareta i opojnih sredstava, kao i vršnjačko nasilje koje karakteriše mali broj prijavljenih slučajeva, ali visoki stepen izražene agresivnosti”, objašnjavaju u Sinergiji.

Na pitanje o tome kako vide svoju ili budućnost svog društva, gde je termin „društvo“ upotrebljen kao termin koji označava opštinu u kojoj ispitanici žive, mladi smatraju da će budućnost biti lošija nego sadašnjost. Više od polovine mladih u  opštinama na severu smatra da će budućnost biti nešto gora ili gora u odnosu na sadašnjost.

Istraživanje “Mladi se pitaju” sprovedeno je putem upitnika u obliku kvantitativnog stratifikovanog6 uzorka. Ukupno je bilo ispitano 480 ispitanika starosti od 15 do 30 godina, i to po 120 ispitanika po opštini. Ovo je najobimnije istraživanje o problemima mladih koje je ikada sprovedeno u ove četiri opštine, te predstavlja odličan izvor informacija za sve one koji se bave problemima mladih.

Projekat “Mladi se pitaju” realizovao je Omladinski edukativni klub Sinergija u saradnji sa RTV Puls, uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

VideoPROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom