Kako do kosovskih dokumenata
29/10/2018|Autor: Administrator|
|

„Kako do kosovskih dokumenata“ – pitanje na koje mnogi ne mogu da odgovore

Od juna 1999, Kosovo karakteriše paralelizam institucija. Institucije koje je na početku formirao UNMIK kasnije su se transformisale u kosovske institucije, dok su srpske institucije nastavile da funkcionišu u opštinama i oblastima sa većinski srpskim stanovništvom. Srpska populacija na Kosovu, a naročito na Severu, nastavila je da registruje izmene u građanskom statusu samo u srpskim institucijama. Kao rezultat te prakse, informacije o građanskom statusu tog dela populacije na Kosovu nisu zabeležene u kosovskim matičnim knjigama. Ova činjenica, u kombinaciji sa izuzećem matičnih knjiga iz perioda posle 1999. rezultirala je rupom u informacijama o građanskom statusu dela kosovske populacije koja je rasla 18 godina. O problemima koji se odnose na civilnu registraciju – apliciranje za kosovsko državljanstvo, kao i svim izazovima koji se nalaze na putu ka dobijanju odgovora na pitanje ’kako do kosovskih dokumenta?’  - možete pročitati u tekstu Ivana Mitića na sledećem linku:

Kako do kosovskih dokumenata

Ovaj tekst nastao je u sklopu projekta "Sporazum o matičnim knjigama: tiha voda briselskog brega" koji sprovodi nevladina organizacija LINK iz Severne Mitrovice uz finansijsku podršku KFOS-a. Mišljenja, nalazi i/ili zaključci koji su izneti u ovom tekstu pripadaju autoru i ne predstavljaju nužno stavove Kosovske fondacije za otvoreno društvo.


PROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom