GRAĐANI NE ZNAJU KAKO PRIMENITI SPORAZUM O PRAVOSUĐU
18/09/2016|Autor: Administrator|
|

ZVEČAN, 18.septembar – Nefunkcionisanje suda se negativno odražava na život građana na severu Kosova. Od 1999.godine do danas uspevali su da reše samo neka pitanja kao što su: ostavinski postupci, razvod braka, overa ugovora... Međutim, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture ACDC Dušan Radaković kaže da građani ne vide na koji način će Briselski sporazum o pravosuđu, ali i ostali sporazumi biti realizovani.
„Vidimo da objekti, odnosno zgrade, još nisu spremni za rad pravosudnih organa. Neki pominju 1.oktobar kao datum početka rada, neki Novu godinu, ali ima visok procenat građana koji smatraju da Sporazum neće biti primenjen uopšte, jer je potpisan još 2013.godine, a do danas se samo priča, a još nemamo sud“, smatra Radaković i upozorava da bi bilo pogubno da se sud, iz političkih razloga, otvori, a da ne bude funkcionalan.
Više od polovine ispitanika koji su učestovali u istraživanju javnog mnjenja koje je realizovala organizacija ACDC ne podržava integraciju u pravosuđu jer smatraju da ona neće uticati na poboljšanje njihovog svakogdnevnog života, a uz to celokupan proces se vodi netransparentno, tako da javnost nije detaljno informisana o detaljima dogovorenih rešenja. 
„Ukljjučivanje građana u praćenje Sporazuma o integraciji u pravosuđu“ bila je tema projekta  Centra za zastupanje demokratske kulture ACDC koji je finansijski podržala Kosovska fondacija za otvoreno društvo KFOS.
 

VideoPROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom