Empirika – nova platforma zagovaranja i lobiranja
30/07/2016|Autor: Administrator|
|

Empirika – nova platforma zagovaranja i lobiranja

SEVERNA MITROVICA, 28.jul – Za nešto manje od godinu dana Centar građanske energije (CEC) u Severnoj Mitrovici pokrenuo je četiri projekta kojima je i Empirika, platforma za društveno zagovoranje i lobiranje. Po rečima programske direktorke nevladine organizacije Aktiv koja upravlja radom CEC-a Milice Andrić, Empirika je pokrenuta jer  od početka Briselskog dijaloga 2013.godine, na život Srba na severu Kosova sve više utiču i potezi Vlade Kosova koji često nisu dovoljni ili se ne sprovode na odgovarajući način.

“Drugim rečima, ako želimo bolje za srpsku zajednicu, onda moramo da zagovaramo određene pozitivne promene kod kosovske vlade čija je odgovornost za uslove života u kojima Srbi žive sve veća”, kaže Andrićeva i kao primer za to navodi zakone o upotrebi jezika i civilnoj službi na Kosovu.

Prva stvar u tom složenom procesu zagovaranja je analiza i kritika javnih politika, uz istovremene predloge kako da se neke stvari promene da bi se stanje na terenu poboljšalo.

Aktivnosti su usmerene i ka vlastima u Srbiji. Nedavno je pokrenuta inicijativa da se preduzmu sve neophodne mere kako bi se najavljena vizna liberalizacija za građane Kosova odnosila i na one čiji je pasoš izdala Koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

“Na tu našu inicijativu reagovali su manje-više svi političari, osim iz Evropske komisije. Činjenica je, međutim, da se to pitanje našlo na dnevnom redu poslednjeg susreta predstavnika Beograda i Prištine u okviru Briselskog dijaloga. Zato sada radimo na analizi podzakonskih akata kako bi dali preporuke da se vizna liberalizacija u budućnosti odnosi i na građane sa Kosova sa srpskim pasošem”, rekla je Milica Andrić.

U sklopu platforme Empirika u poslednjih devet meseci je predstavljeno šest dokumenata na bazi različitih istraživanja sa odgovarajućim preporukama. Prvo je, u novembru prošle godine, predstavljeno istraživanje javnog mnjenja čija je tema bila zadovoljstvo građana društveno-ekonomskom i političkom situacijom, kao i osećajem bezbednosti i poštovanja ljudskih prava i sloboda, a koje je sprovedeno  u sve  četiri opštine na severu Kosova. Na taj način vlasti u Beogradu i Prištini, ali i Međunarodna zajednica mogli su da saznaju aktuelno raspoloženje i stavove ljudi koji žive u toj oblasti.

Drugi deo koji je bio predstavljen u sklopu Empirike bio je “Sažeti predlog praktične politike” koji se bavio prevodom kosovskih zakona na srpski jezik, što predstavlja veliki problem u svakodnevnom životu ljudi, ali i u primeni samog zakona koji se odnosi na upotrebu jezika.

“U toj analizi smo se bavili važnim pitanjima za ovu oblast kao što su: koliko prevodilaca ima kosovska vlada, zašto su prevodi zakonskih tekstova loši i slično. U našim preporukama smo konstatovali da je potrebno da Vlada Kosova donese posebnu uredbu na osnovu koje će se svi postojeći zakoni prevedeni na srpski jezik lektorisati, bez potrebe da se vraćaju u skupštinski proceduru. Otišlo si I dalje od te preporuke pa je Kancelarija poverenika za jezike, u saradnji sa Kancelarijom premijera Kosova,   napravila nacrt zakona o normativnim aktima kojim bi se ova skupštinska aktivnost mogla brzo i efikasno da sprovede. Međutim, iako je rasprava o nacrtu Zakona o normativnim aktima uvrštena u godišnji plan rada kosovskog parlamenta,  on još nije došao na red zbog poznatih problema u kosovskom parlamentu”, objašnjava Andrićeva.

Treći dokument Empirike je bila zajednička inicijativa nevladinih organizacija “Institut za teritorijalni razvoj” u Zubinom Potoku i “Wake Up Club” u Severnoj Mitrovici kojom se od Ministarstva finansija Kosova traži da u budžetske cirkulare, odnosno uputstva za opštine kako da kreiraju svoje budžete, koje izdaju tri puta godišnje, ubace i preporuku da deo lokalnog budžeta namene i za podršku tzv.”zelenih projekata”, jer većina preduzeća na Kosovu već plaća porez za zaštitu životne sredine, odnosno eko takse, ali se taj novac ne vraća u ekološke projekte, za šta je i namenjen.

 Inače, CEC je namenjen lokalnim nevladinim organizacijama za građanske inicijative, za studente i svakog kome treba savremeno opremljen prostor za aktivnosti kojima se podržava razvoj lokalne sredine, kaže Milica Andrić.

Centar građanske energije je rezultat uspešne saradnje NVO Aktiv i Kosovske fondacije za otvoreno društvo KFOS.

 

VideoPROGRAM TV MREŽE

Agrar Slobodno Srpski Nezavisna TV Mreža Kosnet Info Korenisporazoom